Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, ÖJA-GRANSHOLM 5:1 ÖJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Öjakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖJA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖJA-GRANSHOLM 5:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1852-54 på en ny kyrkotomt ca 1 km väster om den gamla kyrkplatsen, som bevarats som ödekyrkogård. Den gamla kyrkan, som utgjordes av en medeltida stenkyrka, hade länge ansetts för liten och tillbyggnad diskuterades redan vid 1800-talets början. 1841 begärdes dock ritning till nybyggnad. Förslag från ÖIÄ förelåg 1843, utarbetat av Johan Carlberg. Tvist om kyrkans placering ledde till att arbetena påbörjades först 1852 med murmästare Jonas Malmberg som ansvarig ledare. Kyrkan invigdes den 9 september 1855 av biskop Christoffer Isaac Heurlin.

PLAN OCH MATERIAL - rektangulärt k...

Läs mer i eget fönster

Fram till 1980-talet följde kyrkogården en tydlig östvästlig riktning där huvuddelen av gravarna låg i
den västra delen. Denna bild förändrades 1982 då det nya begravningsområdet, utarbetat av Hans Lindén,
i nordväst invigdes. I anslutning till denna del tillkom senare en modern förvaltningsbyggnad.
Kyrkogården omges av förhållandevis låga men mycket breda naturstensmurar. Den östra avgränsningen
markeras enbart av järnkedjor. Här finns huvudgrinden som är ett utsökt och påkostat smidesarbete.
Gångsystemet inom den äldre kyrkogården är grusad medan 1980-tals utbyggnaden har en
kombination av grusade och stenlagda gångar. Lindé...

Läs mer i eget fönster
År 1800 - 1899 Nyanläggning
År 1829 - 1999 Ändring
För händelser, se pdf.