Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, VEDERSLÖV 8:1 VEDERSLÖVS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vederslövs gamlakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VEDERSLÖVS GAMLA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VEDERSLÖV 8:1

Historik

Text saknas för närvarande

Vederslövs kyrka och kyrkogård syns på den geometriska avmätningskartan från 1705 och på storskifteskartan
från 1761-63. 1705 syns inte klockstapeln på kartan, men väl två byggnader söder om kyrkogården.
I kyrkogårdsmuren syns två stigluckor, en i söder och en i norr. Stigluckorna var timrade och
stängdes med portar. På storskifteskartan var inga byggnader markerade. 1694 omtalas en ny klockstapel.
Den reparerades vid flera tillfällen under 1700-talet och 1826 ansågs den vara i mycket bristfälligt
skick. Vid ett flertal tillfällen under 1700- och 1800-talen omtalas att kyrkogårdsmuren och stigluckorna
ska repareras och att ann...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1229 Nyanläggning
I början av 1200-talet uppfördes kyrkan och kring den anlades kyrkogården.
År 1683 - 1953 Ändring
För händelser, se pdf.