Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, TÄVELSÅS KYRKA 1:1 TÄVELSÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tävelsåskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÄVELSÅS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÄVELSÅS KYRKA 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Tävelsås kyrkogård omgärdas av en mur av natursten. Utanför muren växer en trädkrans av lönnar. Ingångar
finns i öster, söder och väster.
Kyrkogården har utvidgats tre gånger före 1914 och omgavs vid denna tid av en väl uppförd och
underhållen ringmur. Vid ingångarna fanns järnportar. På östra och södra sidorna var lönnar planterade.
Den Hederstiernska gravplatsen omtalades, men för övrigt ansågs det inte finnas några intressanta gravar
eller gravvårdar.Före 1796 var nuvarande torn en klockstapel, som stod på östra delen av kyrkogården. Samma år
flyttades den och placerades som torn till kyrkan.
Tidigare har det funnits en ti...

Läs mer i eget fönster
År 1785 - 2005 Ändring
För händelser, se pdf.
År Okänt - 1785 Nyanläggning
Inventeringen anger ingen nyanläggningstid.