Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Solna kn, NÄCKEN 2 RÅSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2004-1319

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅSUNDA KYRKA (akt.)
Stockholm
Solna

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

NÄCKEN 2

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Råsunda kyrka började byggas 1966 och invigdes den 21 april 1968 av biskop Helge Ljungberg. Kyrkans arkitekt Georg Scherman (1899-1978) var stadsarkitekt först i Sigtuna och från 1943 i nybildade Solna stad fram till 1945. Egen verksamhet tillsammans med arkitekt Bengt Romare resulterade bl a i Historiska museets nybyggnad 1930, Patent- och registreringsverkets utbyggnad 1957, institutionsbyggnader för Stockholms högskola samt ombyggnad av Häringe slott. Råsunda kyrka blev hans sista stora uppdrag och enda kyrkobyggnad.
Kyrkan är skyddad enligt Riksantikvarieämbetets...

Läs mer i eget fönster

Råsunda kyrka började byggas 1966 och invigdes den 21 april 1968 av biskop Helge Ljungberg. Kyrkans arkitekt Georg Scherman (1899–1978) var stadsarkitekt först i Sigtuna och från 1943 i nybildade Solna stad fram till 1945. Egen verksamhet tillsammans med arkitekt Bengt Romare resulterade bl a i Historiska museets nybyggnad 1930, Patent- och registreringsverkets utbyggnad 1957, institutionsbyggnader för Stockholms högskola samt ombyggnad av Häringe slott. Råsunda kyrka blev hans sista stora uppdrag och enda kyrkobyggnad.

Kyrkan är skyddad enligt Riksantikvarieämbetets beslut 2001-05-29. Bestämmelserna i 4 kapitlet 3 § lagen om kul...

Läs mer i eget fönster
År 1963 - 1968 Nybyggnad
1963 Solna församling delas i två församlingar under namnet “Solna Råsunda kyrkliga samfällighet”. Behov finns av ny kyrka i Råsunda. 1960-talets början. Plats invid Näckrosparken väljs, arbetsnamn Näckroskyrkan. 1960-talets början. Stadsplaneändring av tomten och begäran om nivåutjämning för anordnandet av tillfartsväg genom parken. 1963 Georg Scherman förordas som arkitekt till uppdraget att rita kyrka, församlingslokaler, klockstapel, kyrktomtens utformning och kyrkans inredning. 1960-talets Program för kyrko- och församlingslokaler utarbetas av församlingens början dåvarande kyrkoherde, Henrik Ivarsson och Solna stads planeringsingenjör, Gunnar Börjesson. “Förslag till program för kyrka i kvarteret Näckrosen nr 1 Solna.” 1965 Tre alternativa förslag utarbetas av arkitekten Georg Scherman utifrån programmet. Alternativ 3 antas. I arkitektens uppdrag ingår även att rita klockstapel, planera platsen framför kyrkans entré och utforma kyrkans inredning. 1967 Stapelns tre kyrkklockor gjuts av Bergholtz klockgjuteri Sigtuna. 1968 Kyrkan invigs den 21 april av biskopen Helge Ljungberg.