Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Solna kn, TORSKEN 6 BERGSHAMRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2004-1244

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGSHAMRA KYRKA (akt.)
Stockholm
Solna

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

TORSKEN 6

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Bergshamra kyrka började byggas 1962 och invigdes den 18 november samma år. Kyrkan ritades av arkitekt Georg Varhelyi. Efter en brand på läktaren 1985 genomgick kyrkans interiör en renovering. Delvis har ändringar tillkomna vid renoveringen senare återställts.

Arkitekten Georg Varhelyi (1913-2001) föddes i Ungern, utbildades till arkitekt i Brno i nuvarande Tjeckien och kom till Sverige 1939. Här var han verksam under fem decennier och ägnade sig främst åt att rita funktionella bostäder men också hotell samt offentliga byggnader som stadshus, tingshus, teater och b...

Läs mer i eget fönster

Bergshamra kyrka började byggas 1962 och invigdes den 18 november samma år. Kyrkan ritades av arkitekt Georg Varhelyi. Efter en brand på läktaren 1985 genomgick kyrkans interiör en renovering. Delvis har ändringar tillkomna vid renoveringen senare återställts.

Arkitekten Georg Varhelyi (1913–2001) föddes i Ungern, utbildades till arkitekt i Brno i nuvarande Tjeckien och kom till Sverige 1939. Här var han verksam under fem decennier och ägnade sig främst åt att rita funktionella bostäder men också hotell samt offentliga byggnader som stadshus, tingshus, teater och bibliotek. Bergshamra kyrka är arkitektens enda kyrkobyggnad.

Ky...

Läs mer i eget fönster
År 1950 - 1962 Nybyggnad
1950-tal Bergshamra kommersiella centrum och kyrka planeras. Arkitekt Georg Varhelyi. 1958 Fastighetsföreningen Falkeneraren u.p.a. insänder ritningar till Kungl. Byggnadsstyrelsen. 1959 Kritik från kyrkoherde Ragnar Stenberg, Lidingö, leder till att arkitekten anmodas att t v inte fortsätta det pågående arbetet. 1959 Domkapitlet bordlägger ärendet i avvaktan på nytt förslag. 1960 Nya ritningar av arkitekt Varhelyi insänds till Kungl. Byggnadsstyrelsen. 1960 Förslaget godkänns i princip av Byggnadsstyrelsen. 1961 Domkapitlet skriver att ”förslaget präglas av brist på skapande fantasi i fråga om de arkitektonisk-konstnärliga uttrycksmedlen. Formspråket anses inte svara mot den funktion för bygget, man har att söka i svenska kyrkans gudstjänstliv, särskilt högmässan med nattvardsfirande. Verket präglas av en sekulariserad syn, främmande för egenarten i svenskt gudstjänstliv”. 1961 Arkitektens ändrade förslag till inredning insänds för godkännande. Altaret är ändrat och övriga liturgiska möbler justerade i enlighet med anvisningarna, sakristian flyttad och åtgärder vidtagna för erforderlig isolering av kyrkklockorna samt utformningen av armaturen genomarbetad. Förslag till läktarens utformning kvarstod. 1962 Förslag till ny kyrka godkänns av Byggnadsstyrelsen. 1962-11-18 Bergshamra kyrka invigs.