Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, VIDBO PRÄSTGÅRD 3:1 VIDBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vidbo kyrka fr NV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIDBO KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIDBO PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

Vidbo kyrka består av rektangulärt långhus med en smalare, rakt avslutad utbyggnad i öster, sakristia i norr och vapenhus i söder. Utbyggnadens östligaste del utgör det nuvarande koret. Vid södra bogårdsmuren ligger det Gardtmanska gravkoret från 1780, och norr om kyrkan står en klockstapel, uppförd 1744. Den vitputsade kyrkan är uppförd av natursten, med tegel i vapenhusets gavelröste samt i omfattningar och valv. Samtliga yttertak utgörs av skiffertäckta sadeltak. Ingång till kyrkorummet sker via vapenhuset. Den ursprungliga romanska kyrkan från omkring 1200 bestod av långhus med smalare kor och absid. Senare under medeltiden uppf...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är uppförd av natursten med tegel i vapenhusets gavelröste samt i omfattningar och valv. Fasaderna är spritputsade med slätputs i omfattningar och blinderingar avfärgade i en vit kulör. Vapenhusets gavelröste är synligt tegel med vita blinderingar. Sadeltaken är skiffertäckta. Vindskivorna av tjärat trä är kontursågade.

Kyrkan består i sina äldsta delar av långhus med smalare kor bevarat från 1200-talet. Under 1400-talet revs en ursprunglig absid och koret förlängdes. Härigenom fick kyrkan en ganska säregen plan med ett ovanligt långt och smalt östparti. Vapenhuset med sitt dekorativt utformade tegelröste byggdes till unde...

Läs mer i eget fönster
År 1175 - 1224 Nyanläggning
En romansk kyrka bestående av långhus med smalare kor och absid uppförs.
År 1175 - 2003 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under Dokument.
År 1744 - 1744 Nybyggnad
En ny klockstapel uppförs och ersätter en äldre.
År 1777 - 1797 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården vidgas åt väster.
År 1780 - 1780 Nybyggnad
Gardtmanska gravkoret tillhörigt Norrby fideikommiss uppförs. Medeltida stiglucka rivs i samband med uppförandet av gravkoret. Ny mur läggs mellan ”begge stegluckorna” då muren där var ”ganska förfallen”.
År 1786 - 1786 Ändring
Klockstapeln kläs in med panel.
År 1987 - 1987 Nybyggnad
Församlingsbyggnad uppförs.
År 1996 - 1996 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund inrättas.