Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, LAGGEN 1:7 TOLGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tolgkkg6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOLGS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LAGGEN 1:7

Historik

Text saknas för närvarande

Under 1950-talet förs diskussioner kring ett eventuellt uppförande av en kapellbyggnad på den gamla
kyrkogården. I samband med detta utförs en undersökning av kyrkogården för att fastställa resterna av
medeltidskyrkans grund samt för att få information om kyrkogården inför en planerad omläggning av
densamma. Någon kapellbyggnad kommer dock aldrig till utförande.
Nästa exteriöra förändring, vilken sker år 1962, inbegriper inte själv kyrkan utan rör uppförandet av
ett bårhus intill den nya kyrkan. År 1995 sker en ombyggnad av det sydöstra kyrkstallet för att tillskapa
fungerande ekonomi- och personalutrymmen. Ombyggnationen sker...

Läs mer i eget fönster
År 1879 - 1879 Nyanläggning
År 1951 - 1995 Ändring
1951 Diskussioner inleds kring uppförandet av en kapellbyggnad på Tolgs gamla kyrkogård 1952 Undersökning utförd på gamla kyrkogården för att fastställa resterna av Tolgs medeltida kyrka inför en planerad omläggning av den gamla kyrkogården samt ett eventuellt uppförande av en ny kapellbyggnad 1962 Byggnadsstyrelsen ger tillstånd till uppförande av bårhus vid Tolgs kyrka 1995 Ombyggnad av det sydöstra kyrkstallet enligt förslag av Rolf Alklid

Rolf Alklid (Arkitekt)