Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, SÖRABY KYRKA 1:1 SÖRABY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sörabykkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖRABY KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÖRABY KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1780-81 av byggmästaren Peter Wiberg från Nottebäck och murmästaren Håkan Krasse efter ritning från ÖIÄ. Nybyggnad hade diskuterats redan 1759 och slutligt beslut togs 1778. Kyrkan blev gemensam församlingskyrka för Södra Rottne och Norra Rottne, vilka sammanslagits 1779. Platsen förlades till Södra Rottne, där kyrkan uppfördes nordost om den gamla träkyrkan, som liksom träkyrkan i Norra Rottne revs. Församlingen och socknen fick 1825 namnet Söraby.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med rundat korparti i öster, torn i väster samt sakristia i norr. Ingång genom tornet...

Läs mer i eget fönster
År 1781 - 1782 Nyanläggning
Socknen bildades 1779 genom sammanslagning av de två gamla socknarna Norra och Södra Rottne. Ny gemensam kyrka uppfördes under åren 1781-82 varvid den nybildade socknen erhöll namnet Söraby.
År 1784 - 1976 Ändring
För händelser, se pdf.

Hans Lindén (Arkitekt)