Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, ORMESBERGA 3:1 ORMESBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ormesbergakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ORMESBERGA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ORMESBERGA 3:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården härstammar från medeltiden och har utvidgats med ett område åt väster. I samband med
detta lät man även avlägsna den västra muren. Kyrkogården har ursprungligen utgjorts av ett relativt litet
kvadratisk område omgivet av en vällagd naturstenmur uppförd av markfunnen sten. Kvarteren utgörs
idag av utjämnade gräsbevuxna ytor där gravstenarna är placerade i räta linjer orienterade i nord – sydlig
riktning. En omläggning av kyrkogården skedde strax före det att Ormesberga övergick till Öjaby
kyrkliga samfällighet. Gravvårdarna på kyrkogården består huvudsakligen av låga rektangulära stenar
utförda i grå och röd granit ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1843 - 1947 Ändring
För händelser, se pdf.