Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Solna kn, HAGA 3:10 SOLNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

CC000290

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SOLNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Solna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAGA 3:10

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Solna kyrka byggdes som en romansk rundkyrka på 1180-talet. Rundkyrkan var ursprungligen murad som en kastal i tre våningar, försedd med trekvartscirkelformat kor och sydportal med poster av sandsten. Under 1200-talet byggdes ett nytt rakslutet kor i två våningar som valvslogs omkring 1300 med ett höggotiskt kryssvalv. Under samma århundrade valvslogs även rundhuset med ett kupolformat tegelvalv med samma klöverbladsformade ribbor som korvalvet. Samtidigt har östra delen av långhuset uppförts och försetts med ett ursprungligt valv som vilar direkt på murarna. Vapenh...

Läs mer i eget fönster

Solna kyrka byggdes som en romansk rundkyrka på 1180-talet. Rundkyrkan var ursprungligen murad som en kastal i tre våningar, försedd med trekvartscirkelformat kor och sydportal med poster av sandsten. Under 1200-talet byggdes ett nytt rakslutet kor i två våningar som valvslogs omkring 1300 med ett höggotiskt kryssvalv. Under samma århundrade valvslogs även rundhuset med ett kupolformat tegelvalv med samma klöverbladsformade ribbor som korvalvet. Samtidigt har östra delen av långhuset uppförts och försetts med ett ursprungligt valv som vilar direkt på murarna. Vapenhus byggs framför sydportalen. Genom ett flertal om- och tillbyggnade...

Läs mer i eget fönster
År 1180 - 1189 Nybyggnad
Rundhuset uppförs av gråsten med halvcirkelformat kor i öster. Sydportal med rundbågig omfattning och sandstensposter
År 1701 - 1701 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas och drottning Ulrica Eleonora låter uppföra bogårdsmur.
År 1708 - 1708 Nybyggnad
Drottning Ulrika Eleonora låter uppföra det Poluska gravkoret i öster.
År 1780 - 1789 Nybyggnad
Johan Langes gravkor byggs till i söder
År 1867 - 1899 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas i omgångar.
År 1908 - 1920 Utvidgning - Begravningsplats
1908, Kyrkogården utvidgas 1919, 1920
År 2004 - 2004 Nyanläggning
Ljusbärare av svartmålad plåt placeras på kyrkogården utanför västportalen.