Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, VÄRENDS-NÖBBELE 1:17 NÖBBELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nöbbelekkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÖBBELE KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VÄRENDS-NÖBBELE 1:17

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan är uppförd 1826-29 efter ritning från 1825, utarbetad vid ÖIÄ. Ansvarig för byggnadsarbetena var byggmästare Swensson, Växjö. Den äldre kyrkan utgjordes av en medeltida stenkyrka på samma plats. Invigningen ägde rum på pingstdagen 1832 och förrättades av biskop Esaias Tegnér.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt, relativt brett kyrkorum med utbyggd, rektangulär sakristia indelad i två rum, i öster och torn i väster. Huvudingång genom tornet. Av långhusets båda mittportaler har den södra igensatts och omvandlats till ett fönster. Separat ingång till sakristian i norr. Uppförd av sten, puts...

Läs mer i eget fönster

• Kyrkogården har troligen nyttjats sedan den medeltida kyrkan uppfördes.
• Före den nuvarande kyrkan har det på samma plats funnits en tidigare stenkyrka, som troligen uppfördes
på 1100- eller 1200-talet..
• Det finns en anteckning från 1654 om att kyrkogårdsmuren ”lades upp”.
• 1701 beslutades att den västra kyrkogårdsmuren skulle få en öppning. Tidigare fanns endast ingångar i
norr och söder, försedda med stigluckor. 1809 revs den norra stigluckan och ersattes med en port.
• På en planritning från 1827 finns en byggnad inritad på samma plats som det nuvarande bårhuset.
Funktionen är inte känd för denna byggnad. Ytterligare...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning