Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, BILLA 3:1 HEMMESJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hemmesjö nyakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEMMESJÖ KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BILLA 3:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - 1781 utarbetades förslag till omändring och tillbyggnad av den medeltida kyrkan. Beslut om nybyggnad togs dock först 1839 och kyrkan uppfördes 1852-54 i Billa by som gemensam kyrka för Tegnaby och Hemmesjö efter ritningar av Johan Adolf Hawerman från 1847. Som byggmästare omtalas Jonas Malmberg, Växjö. Den medeltida träkyrkan i Tegnaby revs medan den gamla kyrkan i Hemmesjö kom att stå kvar som ödekyrka. Kyrkan invigdes 1854 av biskop Christofer Isaac Heurlin.

PLAN OCH MATERIAL - Korskyrka med kor med bakomliggande sakristia i norr samt smalare torn i söder. Ingång genom tornet samt i korsar...

Läs mer i eget fönster

Mycket lite finns skrivet i litteraturen om Hemmesjös nya kyrkogård. Troligt anlades kyrkogården i samband
med att kyrkan byggdes 1849-54. Någon utvidgning av kyrkogården nämns inte i arkivmaterialen.
1954 invigdes bårhuset, med grundmurar i betong, ytterväggar i tegel och tak i skiffer. Väggarna skulle
kalkputsas invändigt och slamputsas utvändigt. Ytterdörr skulle vara av ek och planet framför dörren av
huggen granit. Det nya bårhuset ersatte sannolikt ett äldre bårhus. 1959 hade man dräneringsproblem på
kyrkogården. Förslag på uppförande av ny förråds- och garagebyggnad kom 1986. Byggnadens fasadmaterial
skulle vara faluröd...

Läs mer i eget fönster
År 1839 - 1996 Ändring
För händelser, se pdf.
År 1852 - 1854 Nyanläggning