Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, GÅRDSBY 5:4 GÅRDSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gårdsbykkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅRDSBY KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GÅRDSBY 5:4

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Beslut om nybyggnad togs 1828 och kyrkan uppfördes 1833-35 av byggmästare S Sjöholm från Söraby efter ritningar av Jakob Wilhelm Gerss från 1829. Kyrkan invigdes 1837 av biskop Esaias Tegnér, som också var kyrkoherde i församlingen. Den gamla kyrkan var belägen nordväst om den nuvarande.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med halvrunt korparti och halvrund, utbyggd sakristia i öster samt torn i väster. Ingång genom tornet samt mitt på södra långsidan. Planformen avviker från 1829 års ritning ifråga om koret och sakristian. Uppförd av sten, putsad och vitkalkad. Slätputsade omfattninga...

Läs mer i eget fönster

År 1955 utvidgades kyrkogården med ett område beläget öster om kyrkan. Vid samma tidpunkt anlades
en urnlund. Man lät även uppföra en bårkällare och en ekonomibyggnad på ett markområde beläget
nordväst om kyrkan. År 1990 anlades en ny parkeringsplats sydväst om kyrkan
Den senaste förändringen vid Gårdsby kyrka skedde under 2005 då man lät avverka fjorton kastanjer
samt en ask på kyrkogården norr om kyrkan. Dessa träd har idag ersatts med tolv nyplanterade kastanjeträd.

År 1928 - 2005 Ändring
För händelser, se pdf.

Hans Lindén (Arkitekt)

År Okänt Nyanläggning