Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, SÄVAR 54:2 SÄVAR KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sävar kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄVAR KYRKA (akt.), SÄVARS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÄVAR 54:2

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Sävars gamla kyrka, från 1836, brann ned 1932. Den nya kyrkan har stora likheter med denna. Kyrkan är byggd av trä av byggmästare Valdemar Karlsson från Sävar efter Kjell Wretlings ritningar. Den har rektangulär plan, kopparklätt sadeltak och ett västtorn. Sakristian är utbyggd på den norra korväggen. Fasaderna är klädda med ljusgul stående träpanel, fönstren är rundbågade. Tornets lanternin kröns av en takhuv med svängda takfall. Innertaket, som är klätt med blågrå, målad träpanel, är tunnvälvt över mittparti och kor. De genom pelare avskilda sidopartierna har fått ett lägre, plant tak. Fasta bän...

Läs mer i eget fönster

Samhället Sävar ligger ca 20 km nordost om Umeå, och delas i en östlig och en västlig del av Sävarån som rinner rakt genom samhället i nordsydlig riktning. Redan på 1500-talet var Sävar en stor jordbruksby, en av de största i den vidsträckta Umeå socken. Bebyggelsen var då grupperad som radby på den östra sidan av ån. År 1787 anlade bröderna Per och Erik Forssell ett sågverk i Sävarån och 1804 kompletterades verksamheten med ett järnbruk. Ett brukssamhälle växte fram i anslutning till de båda industrierna, med en bruksgata som anlades på åsen väster om Sävarån. Stora delar av brukets byggnader förstördes i samband med slaget i Sävar...

Läs mer i eget fönster
År 1934 - 1934 Nybyggnad
Den gamla kyrkan i timmer från 1822, nedbrunnen den 5 mars 1932. Fasta och lösa inventarier förstörda (endast kyrksilvret bevarades). Ny kyrka på samma plats, efter ritningar av ark. Kjell Wretling från 1932. Likbod bevarad från 1800-talet (rest. 1897).

Kjell Wretling (Arkitekt)

År 1941 - 1941 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot Sävarån i öster godkänt av Byggnadsstyrelsen. Det befintliga staketet nedtaget och återuppsatt i anslutning till befintligt staket i norr och söder. Mot ån planterades en häck.
År 1960 - 1971 Ändring - Begravningsplats
Omläggning av begravningsplatsen, från grusgravar till gräsgravar. Den sista omläggningen skedde 1971. Numera återstår endast 1012 grusgravar.
År 1973 - 1973 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården aktuellt. Verkställt först 1979.
År 1979 - 1979 Utvidgning - Begravningsplats
Värmeisolering av tornets ytterväggar (VAB). Dörren till tornkammaren, ersatt med en ny välisolerad dörr. *Utvidgning av begravningsplatsen mot norr (Ark. Karl Henrik Nordlund). *Ekonomibyggnad uppfördes. *Rivning av det gamla rutmönstrade staketet. En häck innanför densamma, borttogs samtidigt. Nytt trästaket uppfört.

Carl Henrik Nordlund (Arkitekt)

År 1983 - 1983 Ändring - Begravningsplats
Urnlund planerades på slänten norr (eller öster ?) om kyrkan.