Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, FURUBY 5:5 FURUBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Furubykkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FURUBY KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FURUBY 5:5

Historik

Text saknas för närvarande

Den gamla begravningsplatsen låg kring träkyrkan. I mitten av 1800-talet utökades den åt både öster
och söder. Den var 130 alnar lång och 89 alnar bred på mitten och omgärdades av en stenmur, som hade
ingångar med smidda järnportar med huggna grindstolpar av sten.
1891 såldes den gamla kyrkan och dess klockstapel på auktion. Kyrkan revs, men sakristian bevarades
lite längre. Tanker var att den skulle användas som bårhus. Det bemålade innertaket deponerades
senare på Smålands museum. Ett träkors på kyrkogården restes 1967 och markerar ut platsen för altaret i
den gamla kyrkan. Kyrkan hade sin plats i den nuvarande kyrkogårdens ...

Läs mer i eget fönster
År 1860 - 2001 Ändring
För händelser, se pdf.
År Okänt Nyanläggning
Inventeringen anger ingen nyanläggningsperiod.