Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, ASA 12:1 ASA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Asakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ASA 12:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan är uppförd 1806-07 på den gamla kyrkans plats. Den äldre kyrkan hade uppförts 1670 efter det att den medeltida kyrkan brunnit. Murverk från 1600-talskyrkan ingår in den norra väggen och sakristian till den nuvarande byggnaden, som uppfördes av byggmästaren och länsarkitekten Anders A-son Sundström från Sörmland. Beslut om nybygge hade fattats 1796 och ritningar uppgjordes vid ÖIÄ av Per Wilhelm Palmroth 1798. Ritningarna reviderades 1805-06 av Sundström (se fig 6), som förlängde kyrkorummet mot öster för att kyrkan skulle kunna rymma 800 personer. Invigningen förrättades 1814 av biskop...

Läs mer i eget fönster

Ringmur lades kring kyrkan första gången 1708 och omlades 1760 efter mönster hämtat från Tolg. På
kyrkogården, strax bakom koret har änkefriherrinnan Catharina Leijonhufvud, född Ehrenborg, låtit
uppföra ett ståtligt gravkor av sten med koppartak över sin man friherre G. Leijonhufvud. Ovan ingången
sitter en stenplatta med texten ”Åt minnet av, en ömt älskad och saknad maka Öfverste Lieutnanten
och Riddaren af Kongl. Svärds Orden Friherre Gustaf Leijonhufwud upprestes denna grafwård af Chatarina
Ehrenborg som med stilla undergifvenhet afb-dade återföreningens saliga ögonblick. Ther du dör,
ther dör jag ock, ther vill jag ock b...

Läs mer i eget fönster
År 1670 - 1962 Ändring
För specifika händelser, se pdf.
År Okänt Nyanläggning
Inventeringen anger inget nyanläggningsår.