Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, ODENSALA PRÄSTGÅRD 3:1 ODENSALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Odensala kyrka fr NV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ODENSALA KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ODENSALA PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

Odensala kyrka är belägen 4 km norr om Märsta och är synlig från järnvägen Stockholm - Uppsala. Det är en medeltida salkyrka uppförd av gråsten. Den består av ett rektangulärt långhus, fyra travéer varav koret utgör den östligaste, västtorn samt sakristia i norr och vapenhus i söder. De äldsta murarna finns i långhusets två västra travéer, slutet av 1100-talet. Den äldsta sakristian, som nu är materialbod, tillkom förmodligen vid 1200-talets början. Tornet uppfördes under 1200-talet. Från 1200-talets senare hälft härstammar tegelportalen mellan långhus och vapenhus. Under 1300-talets förra hälft slogs valven i långhuset. En viktig b...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är med sannolikhet uppförd på platsen för ett äldre kultställe till Odens ära. Socknen hette ännu under medeltiden Odinsharg som kan översättas med Odens offeraltare och betecknar en kultplats.

Kristna fanns i Odensala redan på 1000-talet, i brytningstiden mellan asatro och kristendom, vilket bevisas av en gravhäll med runor, bevarad i Odensala kyrka. Gravhällen tyder också på en tidig kyrkogård. Det är sannolikt att en träkyrka byggdes i Odensala redan mot slutet av 1000-talet, även om inga lämningar påträffats.

Mot slutet av 1100-talet fanns en romansk stenkyrka på platsen. I sin tidigaste utformning bestod den av e...

Läs mer i eget fönster
År 1150 - 1299 Nyanläggning
Långhusets två västra traveér uppförs.
År 1200 - 1203 Nybyggnad
Den äldsta sakristian (nuvarande värmecentralen) uppförs.
År 1725 - 1725 Nybyggnad
Klockstapeln byggs.
År 1800 - 1899 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt norr.
År 1820 - 1823 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmurens stigluckor borttages och grindstolpar uppmurades. Grindar till kyrkogårdsmurens öppningar.
År 1820 - 1820 Plantering
Lövträd planterades utmed kyrkogårdsmuren.