Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, VALSTA 3:28 VALSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Valsta kyrka fr N.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALSTA KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

VALSTA 3:28

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Valsta kyrka vid torget i centrum av stadsdelen Valsta i Märsta invigdes 1975. Ritningarna är utförda av Nils Tesch. Kyrkan är i det närmaste fristående. En smal gång förbinder byggnaden med församlingslokalerna i söder och för till en sidoingång. Murarna är av brunrött tegel under flacka takfall. Det rakavslutade koret är något smalare än byggnadens övriga delar och vänt mot öster. Under koret ligger en souterrängvåning. Huvudingången leder från torget i väster in mot vapenhuset, flankerat av sakristian t.v. och ett väntrum t.h. Gudstjänstrummet indelas i tre skepp av fyrsidiga kolonner och har pan...

Läs mer i eget fönster

Valsta kyrka är uppförd efter ritningar av Nils Tesch (1907-1975) och invigdes år 1975. Nils Tesch räknas till traditionalisterna bland svenska arkitekter. Hos Tesch förenas återhållsamhet och enkelhet med en stark känsla för tradition i byggandet och en omsorg om funktionen. Hans byggnader knyter an till omgivningen i skala och i placering i terrängen där hus och terräng samverkar. Han bildade skyddade uterum men också fina utblickar. Hans motto var ”stort inuti och litet utanpå”. En av Nils Tesch samarbetspartners var Carl Malmsten, en utpräglad traditionalist, och många av Tesch byggnader är också inredda med Malmstens möbler. Tr...

Läs mer i eget fönster
År 1975 - 1975 Nyanläggning
Kyrkan uppförs efter ritningar av arkitekt Nils Tesch.

Nils Tesch (Arkitekt)

År 1980 - 1989 Ändring
Inredning av kyrkans tidigare oinredda souterrängvåning till diakoniverksamhet.
År 1982 - 1983 Ändring
Inredning av teaterlokal i del av församlingsbyggnadens souterrängvåning (tidigare oinredd källarlokal).
År 2000 - 2000 Ändring
På mark inköpt av kommunen anläggs parkeringsplats. Häckar planteras.
År 2000 - 2004 Nyanläggning - Inhägnad
Montering av ny ytterbelysning på fasader och vid terrängtrappan. Nya murpartier och markbeläggning mellan kyrkan och församlingsbyggnaden.