Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppvidinge kn, HERRÅKRA KYRKA 2:1 HERRÅKRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Herråkrakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HERRÅKRA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Uppvidinge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HERRÅKRA KYRKA 2:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Beslut om nybygge togs 1796 under förutsättning att K Majt gav tillstånd till att den nya byggnaden, som skulle ersätta en träkyrka från 1600-talet, av ekonomiska skäl fick uppföras av trä. Ritning till en ny träkyrka stadfästes 1797 och kyrkan uppfördes 1803-04 på den gamla kyrkans plats. Byggmästare var Olof Olsson från Granhult. Invigningen skedde först 1820 och förrättades av biskop Ludvig Mörner.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd sakristia i öster och torn i väster. Ingång genom tornet. Separat ingång till sakristian från söder. Planformen följer 1797 års ritning men...

Läs mer i eget fönster

Materialet i arkiven om Herråkra kyrkogård är mycket knapphändiga. Från 1924 – 1925 finns förslag
med ritningar av Paul Boberg till utvidgning av kyrkogården. Det nuvarande kvarteret B norr om kyrkan
anlades då.

År 1924 - 1925 Nyanläggning

Paul Boberg (Arkitekt)