Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tingsryd kn, VÄCKELSÅNG 22:1 VÄCKELSÅNGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Väckelsångkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄCKELSÅNGS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Tingsryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄCKELSÅNG 22:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1827-29 på en ny, högt belägen kyrkotomt och ersatte då en medeltida stenkyrka. Den gamla kyrkplatsen, belägen ca 1 km nordost om den nya, är bevarad som ödekyrkogård. Den medeltida kyrkan utdömdes redan 1797, då också ritning anskaffades till ny kyrka. Först 1826 var man emellertid redo för nybygge och en ny ritning begärdes från ÖIÄ, vilken utarbetades av Jakob Wilhelm Gerss. Församlingen önskade dock bygga sin kyrka, frånsett storleken, efter samma ritning som 1825 uppgjorts för grannförsamlingen Nöbbele. Grundstenen lades den 6 augusti 1827 av kronprins Oscar, som då pass...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården tillkom i samband med att nya kyrkan uppfördes 1829.
1923 ansöktes om upptagande av ny grind i kyrkogårdens sydöstra hörn.
Redan 1921 upprättades ett ritningsförslag av Sven Brandel till utvidgning av kyrkogården i väster. 1932
omarbetades förslaget av arkitekt Paul Boberg. Området omfattades av kvarteren A-E och de allra västligaste
gravraderna i kvarter F och H. Boberg tänkte sig att gravplatserna skulle ligga i gräs samt vara
försedda med enkel gravkulle högst 15 cm hög och planterad med låga blomsterväxter.
1934 ansöktes om statskommunalt reservarbete för att utföra planerings- och ringmursarbeten på nya
kyrko...

Läs mer i eget fönster
År 1829 - 1829 Nyanläggning