Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, RIMBO-VALLBY 5:90 RIMBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fs900405

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RIMBO KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RIMBO-VALLBY 5:90

Historik

Rimbo kyrka består av långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Väster om kyrkan står en klockstapel, uppförd 1825, som även fungerar som huvudingång till kyrkogården. Sydväst om kyrkan ligger ett gravkor, uppfört 1805. Av den äldsta kyrkan, som sannolikt var byggd av trä, finns inga spår bevarade. Den nuvarande stenkyrkan, som invigdes åt aposteln Andreas, uppfördes under 1400-talets senare hälft och har inte förändrats till formen sedan dess. Även valven är ursprungliga. Kyrkans blottade murar består av natursten med tegel i rösten och omfattningar. Såväl långhus som sakristia och vapenhus har skiffer...

Läs mer i eget fönster

Rimbo kyrka är byggd i ett sammanhang vid 1400-talets slut och representerar tydligt den tidens kyrkobyggnadsideal med gotikens betoning på höjd och ljus förverkligade i en större landsortskyrka. Tegelslagningstekniken hade spritt sig i Sverige och typisk dekor i form av blinderingar och mönstermurningar liksom valvslagning med konstfulla stjärnvalv var viktiga uttrycksmedel.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
Sannolikt byggdes en träkyrka. Triumfkrucifixet i nuvarande kyrka är från 1200-talet liksom dopfunten och härrör antagligen från en äldre kyrka på platsen.
År 1450 - 1500 Nybyggnad
1400-talets senare hälft. Nuvarande kyrka byggdes. Långhuset byggdes först men förtagningar gjordes redan från början för vapenhus och sakristia som byggdes i direkt anslutning till långhuset. Valven är slagna i samband med kyrkobygget och även takstolar torde vara ursprungliga.
År 1770 - 1829 Nybyggnad
Sent 1700-tal - 1800-talets första årtionden. Trolig byggnadstid. (av uthus)
År 1805 - 1805 Nybyggnad
Gravkoret byggdes för greve Claus Horn och hustru.
År 1825 - 1825 Nybyggnad
Nuvarande klockstapel byggdes, ersatte en klockatspel av trä troligen byggd på 1600-talet.
År 1920 - 1929 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt söder och väster. Ritningar till utvidgningen gjordes 1922 av arkitekt M Wernstedt. Ny kallmurad mur lades.

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt söder enligt förslag av Åke Porne.

Åke Porne (Arkitekt)

År 1978 - 1978 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund inrättades.
År 2002 - 2002 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades västerut med nytt urngravsområde och minneslund enligt förslag från Markkonsulter, Uppsala. Två genombrott i kyrkogårdsmuren från 1920-talet gjordes.