Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, LÄNNABY 9:1 LÄNNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Länna kyrka miljö.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÄNNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÄNNABY 9:1

Historik

Länna kyrka är belägen på en sluttning ned mot Länna kyrksjö. Här korsades under medeltiden två viktiga vattenleder. En dopfuntsfot från 1100-talets slut vittnar om en tidigare kyrka i socknen. Det är en salkyrka, rektangulär plan i tre stjärnvälvda travéer, med sakristia på den norra sidan och vapenhus i söder. Exteriören karaktäriseras av de oputsade gråstensmurarna och de branta sadeltaken. Långhus och sakristia är uppförda omkring 1300, det enhetliga murverket vittnar om en väl bibehållen ursprungsform. Vapenhuset tillkom under 1400-talets förra del. Kyrkans valv slogs i mitten av 1400-talet. Kyrkans barockinredning består främs...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans långhus och sakristia är uppförda omkring 1300 av murad gråsten med tegel i valvsystem och omfattningar under branta sadeltak. Det enhetliga murverket vittnar om en väl bibehållen ursprungsform. Vapenhuset tillkom under 1400-talets förra del.

År 1275 - 1324 Nyanläggning
1275-1324. Kyrkan uppförs med långhus, kor och sakristia.