Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tingsryd kn, SÖDRA SANDSJÖ KYRKA 1:2 SÖDRA SANDSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Södra Sandsjökkg6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA SANDSJÖ KYRKA (akt.)
Kronoberg
Tingsryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÖDRA SANDSJÖ KYRKA 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1836-37 och ersatte då en träkyrka, uppförd 1590 och belägen sydväst om den nya kyrkplatsen. Den gamla kyrkans läge markeras nu av ett kors på kyrkogården. Beslut om nybygge hade tagits 1828 och ritningen, utförd av Samuel Enander, stadfästes 1829. Grunden lades redan 1833 av murmästaren S Sjöholm från Växjö. Invigningen förrättades den 9 september 1838 av biskopen Esaias Tegnér.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd, rektangulär sakristia i öster och torn i väster. Huvudingången är förlagd till tornet. Mittportal på sydsidan samt separat ingång till sakristi...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården i Södra Sandsjö ligger centralt placerad i byn och gränsar i väster till landsvägen. År 1907
utvidgades kyrkogården åt söder. Hela området omgärdas av en gråstensmur. Till kyrkogården finns två
ingångar, dels en huvudingång i väster samt en ingång i södra muren. Det har tidigare funnits en s.k.
stiglucka i väster vilken på senare tid ersatts med gjutjärnsgrindar tillverkade vid Örmo järnbruk.
S Sandsjö och Almundsryd ingår båda i ett område inom vilket Örmo bruk och Konga AB samt
Tröjemåla bränneri kommit att spela en stor roll för bygden och dess näringar. Detta har även satt sin
prägel på kyrkogården varvid man f...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1806 - 1995 Ändring
För händelser, se pdf.

Paul Boberg (Arkitekt)

Ragnar Ekstedt (Trädgårdsarkitekt)

Sven-Eric Säll (Trädgårdsarkitekt)