Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Markaryd kn, MARKARYDS KYRKA 1:1 MARKARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Markaryd1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARKARYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Markaryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MARKARYDS KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - 1851 brann den äldre stenkyrkan, som så sent som 1795 blivit utvidgad och försedd med nytt torn av murmästaren Carl Hellsten. Två år senare lades grunden till en ny kyrkobyggnad men med bibehållande av det gamla tornet enligt ritningar av Carl Gustaf Blom Carlsson 1853. Kyrkan, som stod färdig 1855, uppfördes av byggmästarna Johannes Herrlin och Jonas Malmberg, Växjö. Invigningen förrättades den 30 augusti 1857 av kontraktsprosten Peter Granstrand, Agunnaryd.

PLAN OCH MATERIAL - Planen följer 1853 års ritning med brett, rektangulärt kyrkorum med utbyggd, halvrund sakristia bakom koret i öste...

Läs mer i eget fönster

Inför kyrkans 100-års jubileum företogs omfattande omläggningar på den befintliga kyrkogården. Efter
ändringarna kom kyrkogården att delas upp i fyra delar. En huvudsakligen gräsbevuxen del runt
kyrkan som representerar den gamla kyrkogården, en parkkyrkogård som står som typ för 1800-talet,
en stenramskyrkogård som företräder 1940-talet och en häckkyrkogård som representerar 1950-talet.
Grundtanken var att skapa en grön och vacker kyrkogård. Ett flertal av grusgångarna togs bort, liksom
stenramar runt gravplatserna (efter gravrättsinnehavarnas tillstånd). En del av ramarna sänktes. Gravarna
besåddes med gräs och gravstenarna ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Den äldsta kyrkan uppfördes omkring år 1200, eventuellt ännu tidigare.
År 1851 - 2005 Ändring
För specifika händelser, se pdf.