Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, VRÅ 1:5 VRÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vråkkg6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VRÅ KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VRÅ 1:5

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Slutligt beslut om att genomföra en nybyggnad togs 1833 och kyrkan uppfördes 1834-36. Som byggmästare omtalas P Pettersson från Sandhult i Västergötland. Ritningen, utarbetad vid ÖIÄ, hade anskaffats redan 1831. Denna följdes dock inte eftersom eftersom församlingen 1834 beslöt att som förebild i stället använda den närbelägna kyrkan i Annerstad vilken hade uppförts tio år tidigare. Även i förhållande till denna förbild skedde dock avvikelser. Den gamla kyrkan utgjordes av en medeltida, senare utvidgad stenkyrka. Invigningen av den nya kyrkan förrättades av biskop Esaias Tegnér den 12 augusti...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården har ett medeltida ursprung. Den ursprungliga kyrkogården
har sedan använts kontinuerligt. Den första utvidgning
som är känd är den från 1964 som placerades söder om den äldre
kyrkogården.
Enligt flygfoto från 1963 var kyrkogården omgärdad av en
trädkrans av höga lövträd. Många av gravarna var grusgravar omgärdade
av stenramar.
Utvidgning av kyrkogården hade diskuterats redan under
1930-talet. Mark avstyckades och en karta upprättades av distriktslantmätaren
E Wigner i Växjö. Det var dock inte förrän 1962 som
frågan togs upp igen vid en kyrkstämma. Ett nytt förslag togs fram
av trädgårdsarkitekt Ragnar Ekstedt ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1834 - 1990 Ändring
• 1834-36 uppfördes kyrkan. • 1964 utvidgades kyrkogården söderut. • 1968 uppfördes en bisättningskällare. •1990 uppfördes en personal- och samlingsbyggnad.