Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, TUTARYD 16:2 TUTARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tutarydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TUTARYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TUTARYD 16:2

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkan och kyrkogården har medeltida ursprung. På
1670-talet tillkom kyrkogårdsmuren med stiglucka vilken
inte finns bevarad idag. 1694 stod den nya kyrkan
färdig för invigning. En utvidgning av kyrkogården
gjordes åt norr 1908 och 1981 gjordes den senaste genom
en förlängning av kyrkogården i väster. En ny mur
lades runt det nya området. Fram till och med 1905 användes
även kyrkan som begravningsplats.
I den inventarieförteckning som finns från 1829
nämner man att det finns två stycken gravstenar på
kyrkogården, en rest över Comminister Per Ekedahl och en över Comministern och utnämnde kyrkoherden
Sven Nilsson.
Domkapit...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1694 - 1981 Ändring
1694 Kyrkan invigs 1908 Kyrkogårdsutvidgning. Vid arbetet har man hittat 12 flata stenar, däribland några älvkvarnar 1981 Kyrkogårdsutvidning. Åtta större björkar har planterats, gångar av öländsk sandsten är lagda och två vattenpumpar är installerade. För att avskilja de olika delarna av begravningsplatsen har man planterat poppel och måbärsbuskar. Den nya begravningsplatsen har plats för 160 gra var. Den västra muren har flyttats ut och kompletterats med ny sten så att muren omgärdar hela den nya delen.