Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, TORPA 3:1 TORPA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Torpakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORPA 3:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården har medeltida ursprung. Den del som är belägen närmast kyrkobyggnaden fick troligtvis
den form den har när kyrkan uppfördes på 1860-talet. På 1940-talet när en utvidgning planerades gjordes
en uppmätningsritning som visar att den västra, norra och södra gränsen har det utseende som de
har idag och i öster hade kyrkogården ett rakt avslut några meter från koret. Gravplatserna var av olika
storlek och form och oregelbundet placerade på kyrkogården som inte hade några klart avdelade kvarter
förutom att den var indelad i en del i söder och en i norr.
I en inventering som gjordes 1829 nämner man att det på Torpa kyrkogå...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1864 - 2003 Ändring
• 1864-65 uppfördes den nya kyrkan. • 1945 togs ett förslag fram för en utvidgning av kyrkogården. • 1955 invigdes bårhuset. • 2003 byggdes en ny personal- och redskapsbyggnad.