Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, TANNÅKER 7:1 TANNÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tannåkerkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TANNÅKERS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TANNÅKER 7:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1794 av Nils Widman från Öslöv i Berga socken efter ritningar från 1789. Den ersatte då en medeltida träkyrka, som varit belägen på samma plats. 1791 diskuterades att uppföra även den nya kyrkan av trä och en ny ritning utbads från ÖIÄ. Man återgick dock till stenkyrkoalternativet och när den nya ritningen anlände 1795 var stenkyrkan redan uppförd. Klockstapeln sydväst om kyrkan uppfördes 1798 av förre soldaten Måns Hak.

PLAN OCH MATERIAL - rektangulärt kyrkorum med sakristia i norr och vapenhus framför västingången. Ingång även mitt på sydsidan. Separat ingång till sakristi...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården har medeltida anor. Kyrka och kyrkogård är placerad på en höjd vid sjön Bolmen. Strax
norr om kyrkan ligger ett gravfält från järnåldern vilket berättar att platsen har varit betydelsefull under
lång tid. På kyrkogården finns ett antal äldre gravstenar från 1600- och 1700-talen. De har placerats i
kyrkogårdens nordvästra kant. En inventering gjordes 1829 av dåvarande pastorn. Han meddelar då att
det inte finns några likstenar eller runstenar på kyrkogården.
På 1970-talets början utvidgades kyrkogården. Kyrkorådet hade som förslag att placera den nya
delen norr om den nuvarande. På grund av att det fanns ett gravfäl...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1794 - 1975 Ändring
1794 Kyrkan uppfördes och ersatte en medeltida träkyrka. 1798 Byggs klockstapeln upp. 1975 Kyrkogårdsutvidgningen invigdes.