Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, LJUNGA PRÄSTGÅRD 2:1 SÖDRA LJUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Södra Ljungakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA LJUNGA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LJUNGA PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Södra Ljunga kyrka byggdes på medeltiden som en romansk kyrka med långhus och rakslutet kor.
Under åren 1790-91 byggdes kyrkan om kraftigt och fick nyklassicistisk karaktär. 1792 byggdes ett
lågt brett torn i väster och samma år återinvigdes kyrkan och den är nu en av de mest typiska 1700-tals
kyrkorna i södra Småland.
Kyrkans placering är historisk då socknens religiösa centrum legat här sen medeltiden. Kyrkogården
har genomgått en rad förändringar, dels 1874, dels 1930, men håller ihop som en helhet. Med dess
trädkrans, omgärdande mur och tydliga avgränsning till 1930-talets utvidgning utgör den en viktig komponent
för kyrk...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1792 - 1930 Ändring
1792 Kyrkan återinvigs efter stora ombyggnationer. 1829 ”Utom de å kyrkogården vanliga grafarna betäckte med jordtorfvar, äro här inga grafar, gravchor, grafvårdar, epitafier, baner, sorgfanor, ruttningar, run eller likstenar” Inventering av inventarier nerskrivet av Bror von Seth 1829. 1874 Kyrkogårdsutvidgning mot norr och väster. 1927 Inventarieförteckning gjord: Här nämns två gravstenar som står på kyrkogården. Den ena från 1816 och den andra från 1851. Båda i kalksten. 1930 Beslut om godkännande av förflyttning av norra kyrkogårdsmuren. Stenen från densamma skall användas vid uppförandet av en ny mur vid det nya begravnings områdets västra gräns. Villkor: att befintliga träd bibehålles. - Utvidgning av kyrkogården mot väster. Muren på norra sidan om den gamla kyrkogården revs och denna sten användes vid uppförandet av en ny mur vid det nya begravningsområdets västra gräns. Den nya muren uppfördes i samma byggnadssätt som den gamla och omsluter hela det ny området. Befintliga träd i gränslinjen till det nya området bibehölls. Smidda järngrindar sätts upp vid ingången på västra sidan av samma typ som vid södra ingången. Beslut och expertutlåtande av Paul Boberg.

Paul Boberg (Arkitekt)