Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, RYSSBY 23:1 RYSSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2045-001.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RYSSBY KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RYSSBY 23:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Beslut om nybygge diskuterades första gången 1825 och slutligt beslut togs den 30 april 1835. Grunden till den nya kyrkan lades 1840. Byggnaden uppfördes dock först 1844 av byggmästaren P Petersson från Sandhult i Älvsborgs län efter ritningar, som hade uppgjorts 1936 av Axel Nyström. Den nya kyrkan ersatte en medeltida, på 1770-talet tillbyggd stenkyrka, som låg något längre mot sydost. Kyrkan invigdes den 2 augusti 1846 av biskop Christofer Isaac Heurlin.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med halvrunt kor i söder och torn i norr samt utbyggd sakristia i öster. Huvudingång genom torn...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården har medeltida ursprung. Kyrkogården har utvidgats
två gånger, år 1839 åt väster och 1915 åt norr och öster. Troligen
har kyrkogården någon gång tidigare utvidgats mot norr. Den
senaste och största enskilda utvidgningen gjordes på 1970-talet
norrut. Arkitekten Hans Lindén ritade det nya bårhuset med tillhörande förråd som stod klart 1957.
Bårhuset ger ett kompakt intryck med massivt murverk och brant, skifferklätt pyramidtak. Strax intill
står en vattenbrunn som tillkom 1973. Strax utanför östmuren finns en enkel redskapsbod som tillhör
kyrkoförvaltningen. År 2003 färdigställdes en minneslund i det nordöstra hörnet...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1306 - 2003 Ändring
• 1306 är första gången som ”de Ryzby” nämns i skriftliga sammanhang. • 1839 utvidgas kyrkogården åt väster. • 1844 Ryssby nya kyrka står färdig. Platsen ligger strax intill den medeltida kyrkan som revs i samband med nybyggnationen. • 1915 utvidgas kyrkogården åt norr och öster. • 1957 nytt bårhus uppfördes vilket är ritat av arkitekt Hans Lindén. • 1964 har en runsten plockats bort från kyrkans stomme och placeras intill huvudentrén. • 1969 blåser flera träd i trädkransen ner i den kraftiga stormen. • 1974 planterades en ny trädkrans av amerikansk rödek. • 1970-talet utvidgas kyrkogården åt norr. • 2003 anlades en minneslund.