Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, NÖTTJA 14:1 NÖTTJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nöttjakkg11.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÖTTJA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÖTTJA 14:1

Historik

Text saknas för närvarande

Nöttja kyrka uppfördes under den tidiga medeltiden, på samma ställe där en stavkyrka av trä tidigare
stått. Den är en liten stenkyrka med rakslutet kor, orienterad i öst-västlig riktning och försedd med separat
klockstapel.
Ett antal plankor finns bevarade från den tidigare träkyrkan. Dessa är dendrokronologiskt daterade
till 1146 och återfanns vid en restaurering av den nuvarande kyrkan1947-51. Den senare uppfördes i sten
och bär invändigt spår av måleri från 1300-talet.
Kyrkogården är tydligt uppdelad i två, en äldre kvadratisk del och en senare kilformad utvidgning.
Den förra ligger högt, med kyrkobyggnaden centralt placer...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
År 1100 - 2005 Ändring
1100-1200-talet Den nuvarande stenkyrkan uppförs 1600-talet Klockstapeln uppförs under senare delen av århundradet 1722 Den lilla klockan i klockstapeln gjöts 1818 Den äldre klockan från 1120 gjuts om 1879 Kyrkogården omgärdas med stödmur 1904 Jordskalv orsakar sättningar i kyrkobyggnaden 1930-tal Kyrkogårdens utökning åt söder anläggs 1937 Utökningen tas i bruk 1950-tal Kyrkogården omstruktureras - Nya linjer upprättas - Några grusgravar sås igen - Ett flertal äldre gravstenar kasseras 1958 Klockstapeln restaureras - Delar av den bärande konstruktionen byts ut - Ny brädfodring på stolparna - Spåntaket läggs om med nya furuspån 1985 Klockstapeln restaureras 2005 Mur och trädkrans skadas av januaristormen Gudrun - Stödmuren läggs delvis om - Trädkransen hamlas