Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nynäshamn kn, SORUNDA KYRKA 1:1 M.FL. SORUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3284-030-tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SORUNDA KYRKA (akt.)
Stockholm
Nynäshamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SORUNDA KYRKA 1:1

SUNNERBY 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SORUNDA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2047, år 1900: 2885, år 1995: 4756

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan som ligger på Södertörn ingår i ett riksintresseområde som också omfattar fornlämningar och bymiljöer från 1800-talet. I en bred uppodlad sprickdal med spridda gårdar ligger kyrkan i ett dominerande läge på ett långsträckt impediment med församlingshem och vacker prästgård i omgivningarna. Kyrkan ingår i Sorunda-Stymninge riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrka i sten bestående av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, ti...

Läs mer i eget fönster