Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, KUSMARK 56:1 KÅGEDALENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kågedalenskyrka Kusmark.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÅGEDALENS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KUSMARK 56:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kågedalens kyrka, som är byggd i tegel, har ett rektangulärt långhus, en lägre och smalare kordel samt ett kraftigt västtorn. Fasaderna är vitslammade och fönsteröppningarna rundbågade. Långhus och kor täcks av höga, kopparklädda sadeltak. Tornets takhuv har svängda takfall och kröns av en lanternin och kyrktupp.

Kyrkorummets vägar och tak är vitputsade. Taket är uppbyggt av stjärnvalv, vilka vilar på kraftiga rundbågevalv längs långsidorna. I valvens murar finns öppningar sa att små sidoskepp bildas. Golvmaterialet är sten och trä.

Altartavlan är målad av Holger Hjort. Vapenhuset och sakristia...

Läs mer i eget fönster

Kusmark är en gammal jordbruksby och ingår i en rik jordbruksbygd. Strax efter att kyrkan hade uppförts byggdes också en ny skola i byn, vilket bör tyda på en rik befolkningstillväxt vid den tiden. För detta talar även att det första förslag till kyrka i Kusmark som upprättades 1921 av arkitekten Fredrik Falkenberg var avsedd att rymma 1048 personer.

Kusmarks kyrka har en traditionell form, med ett brett torn i väster, rektangulärt långhus, utskjutande lägre korparti i öster och en sakristia i nordost mellan långhus och kor. Den är uppförd i putsat tegel och målad i vit kalkfärg. Det branta sadeltaket täcks av kopparplåt. Kyrkan ...

Läs mer i eget fönster
År 1929 - 1932 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes av putsat tegel med koppartak, efter ritningar från 1927 av arkitekt Kjell Westin, Stockholm. Ritningar till inredningsdetaljer upprättades 1931 av Westin. Enligt byggnadsbeskrivningen från 1928 skulle kyrkan och tornspiran täckas av handkluvet spån.

Kjell Westin (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Nybyggnad
*Prästgården uppförd, efter ritningar av byggmästare Johan, Sandberg, Skellefteå. Entreprenör: E. Fjällström & J. A. Ödmark, Örnskjöldsvik. *Situationsplan över begravningsplats (byggmästare Johan, Sandberg, Skellefteå). *Begravningskapell uppfört efter ritningar av byggmästare Johan, Sandberg, Skellefteå. Kapellet placerades nordost om kyrkan. Entreprenör: E. Fjällström & J. A. Ödmark, Örnskjöldsvik

Johan Sandberg (Byggmästare)

År 1933 - 1933 Nyanläggning
Ritning till kyrko- och begravningsplatsen av byggmästare Johan, Sandberg, Skellefteå.
År 1949 - 1949 Ändring - Begravningsplats
Förslag till gravplatsindelning och plantering på sydöstra delen av Kågedalens kyrkogård (trädgårdskonsulent Adrian Fordner).
År 1963 - 1963 Utvidgning - Begravningsplats
Förslag till utvidgning av kyrkogården åt öster (förslag från 1960 av trädgårdsarkitekt Adrian Fordner, Skellefteå).

Adrian Fordner (Trädgårdsarkitekt)

År 1994 - 1994 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården, väster om kyrkan (landskapsarkitekt Eva Henriksson, VAB, Umeå).

Eva Henriksson (Landskapsarkitekt)