Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boxholm kn, BLÅVIK 1:3 BLÅVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Blåviks kyrka, 51

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BLÅVIKS KYRKA (akt.)
Östergötland
Boxholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BLÅVIK 1:3

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BLÅVIK

BEFOLKNINGSTAL - 1805: -, 1900: 459, 1995: 96

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbruten ur Ekeby (och Torpa) 1880, stundom betraktad som kapellförsamling, förklarad annexförsamling 1922.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ensam och är vackert belägen på en udde i sjön Sommen. Komministerbostället Kopparhult är beläget öster om kyrkan.

RASERAD KYRKA / RUIN -
DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Träkyrka uppförd 1872-73, under ledning av byggmästare Gustaf Adolf Engstrand vid Boxholms Bruk. Den består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti i norr, ett vapenhus mitt på långhusets vä...

Läs mer i eget fönster

Blåvik hörde fram till 1866 till Ekeby och Torpa församlingar, men den kraftiga
befolkningstillväxten och det långa avståndet föranledde en sockendelning och den nya
socknen uppkallades efter gården Blåvik. Socknen är belägen norr om sjön Sommen, och
vattenvägen är Tranås det mest närbelägna större samhället. Ägarna till Boxholms säteri hade
patronatsrätt över kyrkorna i såväl Rinna, Ekeby och Blåvik, men i Blåvik tycks de inte ha
nyttjat sitt inflytande över kyrkans utformning. När Boxholms AB bildades 1872, blev de den
största innehavaren av skog och dessutom ingick många gårdar. Kännetecknande för dess
välbyggda ladugårdar...

Läs mer i eget fönster
År 1872 - 1873 Nyanläggning
Nybyggnad – kyrkan i sin helhet. Rektangulärt långhus, korparti i norr, en utbyggnad mitt på långhusets västra sida, sakristia på motsvarande plats i öster och ett torn i söder. Uppförd av timmer i resvirkeskonstruktion med spritputsad fasad. Byggmästare Gustaf Adolf Engstrand vid Boxholms bruk.

Gustaf Adolf Engstrand (Byggmästare)

År 1873 - 1873 Invigning
Invigning av biskop Ebbe Gustaf Bring.
År 1972 - 1972 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Mur byggdes runt kyrkogården.
År 2001 - 2001 Nyanläggning - Minneslund
Anläggande av minneslund norr om kyrkan.