Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Finspång kn, HAGEBY 1:6 M.FL. SKEDEVI KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910815/017

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEDEVI KYRKA (akt.), SKEDEVI KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Finspång

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

HAGEBY 1:6

SKEDEVI KLOCKARJORD 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SKEDEVI

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1992, 1900: 4089, 1995: 2174

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 25 km norr om Finspång uppe på en större höjd på sjöplatån med vid utsikt över bygden och sjön Tisnaren. Här möter en välbevarad miljö där kyrkan omges av bebyggelse med kyrklig anknytning, bl a kyrkstallar, församlingshus och klockaregård. Här låg också skolan och ålderdomshemmet. Kyrkogården är välskött med bogårdsmur och tuktade träd. Kyrkan med omgivande sammanhang ger en tidstrogen bild av svensk landsbygd före första världskriget. Skedevi prästgård ligg...

Läs mer i eget fönster

Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek.
Det kan antas att kyrkogården på vanligt vis under tidig medeltid växt fram kring den
medeltida kyrkan och ersatt de äldre gravfälten, i första hand vid Hagaberg och Husby
men ganska snabbt också för resten av socknen. Eftersom socknen är stor och det är
långt till närmaste kyrka bör kyrkogården redan från början ha varit stor. Men dess
äldsta storlek är idag helt okänd.
Inga rester efter medeltida begravningsskick är kända från kyrkogården. Däremot
påträffades flera gravar i samband med den ovan nämnda ...

Läs mer i eget fönster