Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Finspång kn, RISINGE KYRKA 6:2 RISINGE NYA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

A Risinge nya kyrka 2007-01-29 vy från sydväst 011.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RISINGE KYRKA (akt.), RISINGE NYA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Finspång

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

RISINGE KYRKA 6:2

Historik

FÖRSAMLING 1995 - RISINGE

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 3041, 1900: 7034, 1995: 16986

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger strax väster om Finspång på en höjd på gränsen till sjöplatån med vid utblick över landskapet omgiven av en stor kyrkogård avsedd för Finspångs industrisamhälle. Endast en f. d. skola ligger i anslutning till kyrkan. Kyrka och kyrkogård härstammar från mitten av 1800-talet då Risinge kyrkplats flyttades närmare Finspång intill nuvarande riksväg 51. Prästgården ligger vid Köp.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: RISINGE NYA KY...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Under medeltiden och fram till mitten av 1800-talet låg begravningsplatsen för
sockenborna i Risinge invid den medeltida kyrkan, S:ta Maria. Det sker fortfarande
begravningar på den gamla kyrkogården, men församlingskyrkogård är i dag den nya
kyrkogården, Risinge nya. I en jubileumsskrift som utkom 1949 till kyrkans
hundraårsjubileum finns bl a en redogörelse för turerna inför det nya kyrkbygget. Med
början ...

Läs mer i eget fönster