Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Robertsfors kn, ÖVERKLINTEN 38:1 ÖVERKLINTENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Överklintenskyrka begravnplats.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖVERKLINTENS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Robertsfors

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

ÖVERKLINTEN 38:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Överklintens kyrka i Bygdeå är belägen i lummig omgivning i en mindre tätort. Kyrkan uppfördes 1902-1904 av församlingsmedlemmar i nygotisk stil med högt, uppåt avsmalnande torn. Den var i många avseenden en kopia av dåvarande Robertsfors brukskyrka i samma socken efter dess omdaning 1894 (riven 1956). 1939-1940 gjordes en omfattande ombyggnad efter ritningar av Knut Nordenskjöld, som helt ändrade kyrkans utseende och gav den en sen 20-talsklassicistisk karaktär. Det är en långhuskyrka av med smalare kor, vidbyggd sakristia i norr och västtorn. Portalomfattningen härrör troligen från det tidigare to...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan uppfördes 19031904, med Robertsfors dåvarande brukskyrka som förebild. Brukskyrkan var en monteringsfärdig nygotisk långhuskyrka levererad av Ekmans snickerifabrik i Stockholm. Kyrkan var hämtad ur deras katalog och hade högt avsmalnande västtorn, smalare femsidig sakristia och experimentella former. Över-klintens kyrka byggdes femton år senare av snickarkunniga bybor och i mindre storlek. Ganska snart förändrades dock tidens smak och båda kyrkorna ansågs föga tilltalande. Robertsfors brukskyrka revs 1956 och Överklintens kyrka byggdes om totalt 1939–40.

År 1903 - 1904 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes av trä i nygotisk stil, efter samma ritningar som till Robertsfors (gamla) kyrka, men gjordes något mindre. Sluttande strävpelare efter de raka väggarna, spetsiga fönster. Sluttande obeliskformat torn. Tre ljuskronor anskaffade (en skänkt från logen Alprosen, Överklinten, den andra skänkt av A. Andersson). Kyrkogård anlagd.
År 1941 - 1941 Utvidgning - Begravningsplats
*Planläggning av kyrkogården samt utvidgning åt sydväst, enligt förslag från 1939 (länsträdgårdsmästare G. Ljunglöf, Umeå). Ett markområde hade inköpts 1938 av Karl Reinhold Lindgren och Sofia Lindgren. *Bogårdsmur av sten (kallmur). *Grindpelare av huggen sten samt järngrindar (Byggnadsstyrelsen hade erinringar mot stolparnas övre avslutning, som istället skulle täckas av en stenplatta. *Häckplaneringar, gran- samt blåhäggshäckar. *Björkplanteringar.
År 1951 - 1951 Ändring - Begravningsplats
Ändring av byggnadsplan. Kyrkogårdsmuren riven, ca 2 meter i nordöst, så att gångväg kunde framdragas. Murens ändpunkter skulle justeras så att jämna avslutningar erhölls.
År 1971 - 1971 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplatsen åt söder (Carl Henrik Nordlund, Trädgårdstekniska byrån, Umeå, 1970).