Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, VÄSTRA TORSÅS KYRKA 1:1 VÄSTRA TORSÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Torsås nyakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA TORSÅS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA TORSÅS KYRKA 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården i Västra Torsås är anlagd i samband med kyrkans uppförande 1870-71 och uppdelad i fyra
kvarter.
Gravvårdarna är huvudsakligen från 1900-talets senare hälft och utgörs till största delen av låga rektangulära,
enkelt utformade, granitvårdar placerade i räta linjer på kvarterens öppna gräsytor. På kyrkogården
finner man även ett antal smala högresta diabasvårdar från tiden kring sekelskiftet 1900 liksom
några låga breda familjegravvårdar. Gravkors i gjutjärn tillverkades vid både Huseby Bruk och i Diö.
Då den nya kyrkogården togs i bruk började man gravsätta på den södra delen utmed vägen. I norr
utmed vägen upprätta...

Läs mer i eget fönster
År 1870 - 1871 Nyanläggning
Kyrkan och kyrkogården i Västra Torsås anläggs.