Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Finspång kn, REGNA 4:1 M.FL. REGNA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Regna kyrka, 55

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
REGNA KYRKA (akt.), REGNA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Finspång

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

REGNA 4:1

REGNA 5:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - REGNA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1137, 1900: 2078, 1995: 664

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 2 mil norr om Finspång, öppet på en höjd nära Kyrk- och Prästgårdsvikarna - en del av Ålsjön i sjöplatålandskapet med vid utsikt över bygden. Den är omgiven av bebyggelse av sekelskifteskaraktär. Miljön är välbevarad och här finns bl a ett vandrarhem (f.d. ålderdomshem) jämte en f.d. skola granne med kyrkan. Prästgården, Lenestad, ligger ute på en udde i Ålsjön 700 m nordost om kyrkan.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida stenkyrka bestående av ett rektangulärt långhus med ing...

Läs mer i eget fönster

Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Det kan antas att kyrkogården i Regna vuxit fram kring den medeltida kyrkan. Ingenting
är emellertid känt om begravningsskick eller kyrkogård under denna äldsta tid.
Det äldsta kända gravmonumentet är ett minnesmärke i form av ett epitafium över
kyrkoherden Esberni (Esbjörn), död 1594 vilket förvaras i sakristian. Enligt en artikel i
Östgöta Dagblad från 1934 (18/12) ska man vid grundgrävningen för den nuvarande
kyrkan (1913) påtr...

Läs mer i eget fönster
År 1785 - 1787 Nybyggnad