Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Finspång kn, HÄLLESTAD 3:1 HÄLLESTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Hällestads kyrka, 190

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLESTADS KYRKOGÅRD (akt.), HÄLLESTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Finspång

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

HÄLLESTAD 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HÄLLESTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 3124, 1900: 5018, 1995: 3172

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger naturnära en mil väster om Finspång på en markerad kulle invid Hällestadsån med vid utblick över landskapet alldeles intill ett vägskäl i Hällestads samhälle. Den är omgiven av skola och prästgård. Kyrkogården är välhållen med tuktade träd.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den äldsta stenkyrkan i Hällestad var medeltida, möjligen kan den ha varit uppförd i slutet av 1200-talet. Den bestod av ett långhus i två travéer med ett lägre rakslutet kor i öster. Kyrkans äl...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Hällestad är en medeltida sockenbildning och omnämns 1316 som Herlastadh. Socknen
hör naturgeografiskt till det område som betecknas Norra skogsbygden med
Östergötlands bergslag. Området blev koloniserat under medeltiden. Det är rikt på
mineraler och bruksbygderna dominerar alltjämt landskapet. Socknen domineras av
skogsbygd, men runt kyrkan och i socknens mellersta delar öppnar sig en bördig
slättbygd med tätare bebyggelse. Socknens största och äldsta bruksegendom är
Sonstorps bruk, som fick privilegium år 1580. Bland de övriga bruken bör framför allt
Borggårds bruk och Grytgöls bruk nämnas.

När kyr...

Läs mer i eget fönster
År 1895 - 1895 Nybyggnad

Gustaf Pettersson (Arkitekt)