Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, TJÄRSTAD 1:6 TJÄRSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910809/022

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TJÄRSTADS KYRKA (akt.), TJÄRSTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TJÄRSTAD 1:6

Historik

FÖRSAMLING 1995 - TJÄRSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1452, 1900: 1981, 1995: 2844

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen 15 km nordnordväst Kisa i Stångådalen högt uppe på en kulle med magnifik utblick över bygden. Kyrkan ligger granne med en sockenstuga, som varit respektive fattighus, kommunalhus och skola. I kullens sluttning finns ett bårhus. På andra sidan landsvägen finns två jordbruksfastigheter, ett löneboställe samt en f d prästgård. Miljön är av riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den rivna medeltidskyrkan är känd utifrån äldre arkivalier. Den uppfördes som r...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkans historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets hemsida.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. Redan på en
storskifteskarta från 1796 redovisas en tydlig markering kring den rektangulära kyrkogården.
Kyrkan är tillsynes schematiskt utritad centralt placerad i kyrkogårdens markering.
Den äldre landsvägen drogs om i början på 1900-talet. På ekonomiska kartan från 1947
redovisas inte platsen som kvarter idag ligger på som kyrkogård. Den äld...

Läs mer i eget fönster