Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lycksele kn, BJÖRKSELE 4:1 BJÖRKSELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Björkselekyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKSELE KYRKA (akt.)
Västerbotten
Lycksele

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRKSELE 4:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Björksele kyrka är byggd av trä efter Edvard Lundqvists ritningar av byggmästaren Fällman. Den har rektangulär plan, spånklätt sadeltak och torn ridande på taknocken. Fasaderna är klädda med vitmålad, stående träpanel. kyrkorummets väggar och tak är klädda med träpanel. Pelare skiljer de låga sidoskeppen från det tunnvälvda mittskeppet. Koret är smalare och lägre än långhuset. Ovanför altaret sitter ett glasfönster, flankerat av klassiserande halvkolonner. Predikstolen är ritad av arkitekten.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1997. Kompletterat 2003.

HISTORIK...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården anlades 1920, med ett gravkapell från 1922 (numera rivet). Det dröjde dock fram till 1930 innan kyrkan var uppförd. I samband med detta fick Björksele komministratur under Lycksele och 1962 blev man egen församling. Sedan 2006 ingår Björksele återigen i Lycksele församling.

Kyrkan uppfördes 1929-1930, efter ritningar av Edvard Lundquist, som var länsarkitekt i Västerbotten och Västernorrland. Byggnaden präglas av en återhållsam 1920-tals-klassicism.

År 1929 - 1930 Nyanläggning
Kyrkan uppförd i fackverkskonstruktion efter ritningar av länsarkitekten i Västernorrland och Västerbotten Edvard Lundquist, Härnösand från 1927. Byggmästare Hugo Fällman.

Edvard Lundkvist (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården (S.A Persson i Björksele upprättade ritning).
År 1947 - 1947 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidgning (efter förslag av kommunalbyggmästaren Jonas E. Johansson) godkänt av Byggnadsstyrelsen. Den gamla kyrkogårdsmuren skulle stå kvar orubbad.
År 1970 - 1971 Nybyggnad
Förslag till församlingsgård norr om kyrkan (Ingenjör Bror Marklund, Hudiksvall) godkänt av Riksantikvarieämbetet, men en placering 1015 cm längre norr ut skulle övervägas.