Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, SLÄTTHÖG 1:7 SLÄTTHÖGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Slätthög1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SLÄTTHÖGS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SLÄTTHÖG 1:7

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1841-42 av byggmästare S Sjöholm efter ritning av Samuel Enander 1836. Den nya kyrkan förlades helt nära den äldre, en medeltida stenkyrka, som revs. Invigningen ägde rum först 1855 och förrättades av biskopen Christofer Isaac Heurlin.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med avrundade hörn i korpartiet, bakomliggande, rektangulär sakristia i öster och torn i väster. Ingång genom tornet och mittportal i söder. Separat ingång till sakristian från söder. Planen överensstämmer med ritningen med undantag av korets rundade hörn samt att sakristian gjorts något större. Uppförd av sten...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården i Slätthög är troligen lika gammal som socknen, det vill säga närmare 1000 år. Kyrkogården
som omgärdade den äldre kyrkan var av en enkel typ, en ungefär 600 kvadratmeter stor gräsyta
som saknade ringmur. Den första muren anlades 1695. Eventuellt utvidgades kyrkogården 1743 på den
västra sidan. 1762 lades järngaller, så kallad färist i grindöppningen för att kreatur inte skulle kunna ta
sig in på kyrkogården. Över grinden fanns en stuka, ett slags överbyggnad. 1805 var denna så förfallen
att den måste rivas. Istället sattes två portar upp med låsanordning.
De första träden som man vet planterades på kyrkogården var...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1199 Nyanläggning
Kyrkogården i Slätthög är troligen lika gammal som socknen, det vill säga närmare 1000 år.
År 1695 - 2002 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Hans Lindén (Arkitekt)