Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, HÄRLÖV 15:1 HÄRLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Härlövkkg.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRLÖVS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄRLÖV 15:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården omgärdas av
en gråstensmur. En trädkrans
sträcker sig runt delar av kyrkogården.
Ingångar finns i öster på
ömse sidor om klockstapeln och
i väster, där en trappa leder ned
till Kyrkparken. I öster finns
en klockstapel som är en av de
intressantaste i Småland. Den
härstammar från medeltidens
slut och byggdes troligen 1485,
enligt resultat efter dendrokronologisk
analys, som utförts på
klockstapelns bärande stockar.
Klockstapel är en så kal�-
lad tornstapel, en typ som är
ovanlig i både i Småland och i
landskapen norrut. Klockstapel
är uppförd med en ytterram av resta stolpar som är något inåtlutande. Des...

Läs mer i eget fönster
År 1273 - 2001 Ändring
För specifika händelser, se pdf.
År 1695 - 1695 Nyanläggning
Nuvarande kyrkan uppförs.