Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lycksele kn, KYRKAN 3 LYCKSELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1013-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LYCKSELE KYRKA (akt.)
Västerbotten
Lycksele

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 3

Historik

Lycksele kyrka är belägen vid västra sidan av älven, där en tätort vuxit fram under 1800- och 1900-talen. Kyrkan uppfördes 1795-1799 och ersatte då en äldre kyrka, uppförd 1736 på motsatta sidan älven. Nuvarande kyrkan, som ritats av Per Wilhelm Palmroth och uppförts av byggmästare Olof Alm, är en långhuskyrka med västtorn och vidbyggd sakristia i öster. Ursprungligen låg koret mitt på norra väggen och sakristian i norr. 1850 utfördes en omgestaltning som innebar att koret flyttades till östväggen och nyanskaffningar gjordes i form av ny altaruppsats, predikstol och panel. 1922-23 ombyggdes entreér och läktare. Målningar i vapenhuse...

Läs mer i eget fönster

Lyckseles nuvarande kyrka är den tredje på orten. Den första kyrkan uppfördes 1607 som en följd av Karl IX:s beslut att anlägga en rad kyrkor i lappmarken för att kolonisera landet, komma åt malmfyndigheter, stödja lappmarkshandeln och kristna samerna. Den byggdes på en befintlig samisk mötesplats, som numera kallas Gammplatsen och utgör en halvö i Umeälven med skogsmuseum och friluftsmuseum. Med sin första kyrka bröts Lycksele församling ut ur Umeå landsförsamling och övertog funktionen som kyrk- och marknadsplats från Granö, men det skulle dröja fram till slutet av 1600-talet tills en fast befolkning började växa fram i området, b...

Läs mer i eget fönster
År 1795 - 1799 Nyanläggning
Kyrkan uppförd på ny plats efter ritningar av Överintendentsämbetets ark. Per Wilhelm Palmroth från 1793.

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Utvidgning - Begravningsplats
Förslag till utvidgning av kyrkogården åt nordväst (länsarkitekt Edvard Lundqvist, Umeå).
År 1925 - 1925 Flyttning
Förslag att flytta in P. J Fjällströms gravhäll till sakristians östra vägg. Graven skulle i detta avseende förses med ny häll av granit. Förslaget godkänt av riksantikvarien.
År 1933 - 1933 Nybyggnad
Nytt gravkapell uppfört på samma plats som det gamla otjänliga kapellet. Gravkapellet ritat av ark. Kjell Wretling. Han ritade även altarbord, bänkar och belysningslampetter till byggnaden. Elinstallation av Asea, Umeå.

Kjell Wretling (Arkitekt)

År 1938 - 1939 Nyanläggning - Begravningsplats
Ny kyrkogård anlagd vid Lugnet, 1,5 km nordväst om kyrkan, ritat av länsarkitekt kontoret.
År 1957 - 1957 Nyanläggning - Begravningsplats
Ny kyrkogård anlagd vid Berglunda, 4 km sydost om kyrkan (ark Åke Lundberg).

Åke Lundberg (Arkitekt)