Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, HJORTSBERGA 1:9 HJORTSBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hjortsbergakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJORTSBERGA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HJORTSBERGA 1:9

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1838-40 som gemensam kyrka för Hjortsberga och Kvenneberga församlingar på samma plats som Hjortsberga gamla kyrka. Den gamla kyrkan utgjordes av en medeltida träkyrka med stenkor. Även kyrkan i Kvenneberga var en träbyggnad av medeltida ursprung. Kyrkorna utdömdes slutligt vid biskop Esaias Tegnérs visitation 1828. Beslutet om sammanbyggnad överklagades dock men fastställdes av K Majt 1831. Ritningar upprättades vid ÖIÄ året därpå av Samuel Enander och stadfästes 1834. Dessa ritningar reviderades senare i vissa detaljer av häradsmurare Jonas Malmberg, som svarade för murarbe...

Läs mer i eget fönster

Den nya kyrkogården i Hjortsberga invigdes den 16 april 1848 men själva kyrkan invigdes inte förrän
1853.
Kyrkogården bildar idag en oregelbunden rektangel där den äldsta delen är uppdelad i sju kvarter. År
1980 inleddes planeringen av en kyrkogårdsutvidgning. 1989 iordningställdes den södra utvidgningen
för kistgravar i öster och urngravar i väster. Under sakristian finns ett gravkor för släkten Lagerbielke.
Redan 1878 fördes frågan om en kyrkogårdsutvidgning upp på dagordningen på en kyrkostämma
men ärendet kom att bordläggas då man kom fram till att det fortfarande fanns lediga platser mellan
kyrkogårdens existerande gravp...

Läs mer i eget fönster
År 1838 - 2005 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Hans Lindén (Arkitekt)

Ingrid Löfqvist (Arkitekt)

År 1848 - 1848 Nyanläggning
Nya kyrkogården invigs i Hjortsberga