Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, UNUNGE PRÄSTGÅRD 2:1 UNUNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ununge kyrka exteriör.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UNUNGE KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

UNUNGE PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Ununge kyrka är belägen på en ås vid den gamla vägen mellan Edsbro och Edebo. Äldsta inventarier är dopfuntscuppa och triumfkrucifix från 1200-talet. Kyrkan är uppförd av gråsten. Den består av rektangulärt långhus, tre stjärnvälvda travéer varav koret utgör den östligaste, sakristia på korets nordsida och vapenhus på långhusets sydsida. Kyrkan har fogstrukna fasader, branta sadeltak och rundbågiga fönsteröppningar. Långhusets två östra travéer har daterats till 1300-talets senare del eller 1400-talets början. En målad planka från ett innertak härrör dock från folkungatid. Något senare uppfördes sakristian, vars västra mur idag finn...

Läs mer i eget fönster

Kyrkobyggnaden är högrest, särskilt mot norr där marken sluttar nedåt och kyrkan får ett närmast borgliknande uttryck. Exteriört har den genomgått ett fåtal större förändringar sedan den tillkom medan interiören i hög grad har karaktär av den genomgripande restaurering som gjordes 1897. Det fanns vid denna tid ett stort intresse för medeltida kalkmålningar i kyrkorna, måleri som ofta gömts när målningar kalkades över, oftast på 1700-talet. Då inga målningar fanns var det inte ovanligt att nya skapades så som skedde i Ununge kyrka. De nya snickerier som gjordes till Ununge har tydliga influenser från olika stilar, till exempel rustik...

Läs mer i eget fönster
År 1370 - 1399 Nyanläggning
Sent 1300-tal (Osäkert) Kyrkan uppfördes som en salskyrka. Dateringen skiljer sig mellan olika bedömare, Norberg bedömer 1200-talets slut som trolig byggnadstid. Erichs och Wilcke-Lindqvist anger att kyrkan bör ha byggts i slutet av 1300-talet vilket även stöds av Bonnier.
År 1600 - 1629 Nybyggnad
Tidigt 1600-tal. Klockstapeln uppfördes, sannolikt något före Edsbro kyrkas klockstapel som är byggd efter 1635.
År 1890 - 1890 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades norrut. Den äldre muren åt norr togs ned och sten återanvändes för att förlänga muren längskyrkogårdens långsidor
År 1923 - 1923 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades ytterligare norrut.