Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, SÖDERBY-KARLS PRÄSTGÅRD 3:1 SÖDERBY-KARLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Söderby-Karls kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDERBY-KARLS KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÖDERBY-KARLS PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

Söderby-Karls kyrka består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Ingång till kyrkorummet sker från väster samt via vapenhuset i söder. Koret har ursprungligen haft en särskild ingång från söder. Nordost om kyrkan står en klockstapel, troligen uppförd 1664. Öster om klockstapeln finns ett bårhus från 1946, som är inbyggt i kullen som klockstapeln står på. Kyrkan uppfördes som salkyrka med sakristia omkring 1300 eller kort därefter. Vapenhuset tillkom senare, eventuellt redan på 1300- talet. Tegelvalven i långhus, kor och vapenhuset slogs troligen i mitten av 1400-talet. Innan dess täck...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan som troligen byggdes under första hälften av 1300-talet var redan från början så stor att vapenhuset är den enda utbyggnad som har gjorts genom tiderna. Vapenhuset tillkom antagligen senare under 1300-talet men dateringen är osäker. Kyrkan är byggd som en salkyrka med skalmurar av gråsten. Gavelröstenas yttre murar som är av tegel ligger till grund för dateringen av kyrkan. Såvitt känt saknar röstena blinderingar. Sakristian i norr är troligen byggd samtidigt med kyrkan, utbyggd 1910. Det finns dock olika tolkningar av kyrkans äldsta historia, där ovanstående tolkning är gjord av Ingeborg Wilcke-Lindqvist. Ann Catherine Bonni...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1300 Nyanläggning
Omkring år 1300, Kyrkan byggdes. Kyrkans byggnadsetapper är omdiskuterade. Bonnier menar att sakristian är den äldsta delen vilket skulle tyda på att det funnits en äldre träkyrka på samma plats.Enligt Wilcke-Lindkvist är sakristian jämngammal med kyrkan. Vapenhuset kan var byggt något senare men detta är inte säkert. Vapenhusets vind ej tillgänglig f undersökning enligt Bohrn 1946.
År 1664 - 1664 Nybyggnad
Troligen klockstapelns byggnadsår.
År 1827 - 1827 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt söder.
År 1889 - 1892 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt norr och öster.
År 1946 - 1946 Nybyggnad
Bårhus byggdes i kullen öster om klockstapeln.
År 1970 - 1979 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades i nordöst.