Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, ARINGSÅS 19:2 ALVESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Alvestakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALVESTA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ARINGSÅS 19:2

Historik

Text saknas för närvarande

De tidigaste avbildningen av Alvesta kyrkogård är på storskifteskartan från 1820. Kyrkogården var då
mycket mindre än nu och omfattade bara ett mindre område kring kyrkan. Klockstapeln stod i sydöstra
hörnet av kyrkogårdsmuren och en annan byggnad stod på samma avstånd från kyrkan i det nordöstra
hörnet av muren. Kyrkogården blev dock för liten och
1860 skedde en utvidgning åt alla håll. 1912-13 utvidgades
ånyo kyrkogården. Denna gång åt norr och
kyrkogården fick den spetsiga planformen norrut som
den har idag. Kvarteren längs kanterna var de som
först utnyttjades. Fortfarande på flygfotot från 1947 är
delar av området i mi...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Den tidigaste kyrkan byggs och kyrkogården anläggs.
År 1746 - 2000 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Paul Boberg (Arkitekt)