Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, VÄDERSTADS KYRKOPLAN 1:1 VÄDERSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Väderstads kyrka, 112

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄDERSTADS KYRKA (akt.), VÄDERSTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄDERSTADS KYRKOPLAN 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÄDERSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1144, 1900: 1324, 1995: 957

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Harstad införlivad 1892. Beslut om sammanbyggnad fattades 1818.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen 10 km västsydväst om Mjölby vid ett vägkors i Väderstads samhälle. Prästgård, skola och församlingshem invid kyrkan. En ödekyrkogård efter Väderstads gamla kyrka återfinns 600 m västsydväst om den nuvarande kyrkan, en annan 500 m sydost om den nuvarande kyrkplatsen där Harstad f.d. kyrka legat vid Bosgården.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: belägen på annan plats (VÄDERSTADS KYRKORUIN) Den rivna m...

Läs mer i eget fönster

Väderstad är en medeltida socken och omnämns under 1300- och 1400-talen som
Waederstadh och Waedhirstad. Den är belägen i västra Östergötland mellan orterna
Ödeshög och Mjölby. Harstads och Väderstads församlingar uppförde en gemensam
kyrka som invigdes 1840. Harstads församling uppgick dock först 1892 i Väderstad.
Socknen tillhör naturgeografiskt det område som brukar betecknas som
Övergångsbygden, d v s zonen mellan Vadstenaslätten i norr och Sydsvenska höglandet.
Jordbruk har varit huvudnäringen. Bebyggelsen har framför allt varit samlad i byar,
bland de större gårdarna kan bl a Stora Vahlby nämnas. Den numer nedlagda järn...

Läs mer i eget fönster